SED: Testování detekce dronů

22. 09. 2023

Náš tým vyvinul inovativní produkt, Sound Event Detector (SED), který se specializuje na identifikaci zvuků různých událostí. Jedním z klíčových testů, kterým jsme produkt podrobili, bylo testování na rozpoznání zvuků dronu. Pro tento účel jsme vytvořili speciální testovací prostředí, kde jsme simulovali různé scénáře s drony.

Během testování jsme použili reálný zvuk dronu, který jsme zaznamenali v různých prostředích a podmínkách. Náš Sound Event Detector byl vystaven široké škále frekvencí a charakteristik zvuku, které dron vydává při různých akcích, jako je vzlet, přistání, let v různých výškách a rychlostech.

Sound Event Detector | Testování zvukové detekce dronu

Výsledky testů byly pozoruhodné. Naše technologie dokázala úspěšně identifikovat a kategorizovat zvuky dronu s vysokou úrovní přesnosti a spolehlivosti. Tento úspěch svědčí o účinnosti našeho produktu při rozpoznávání specifických zvukových událostí a o jeho potenciálu pro použití v kontextu monitorování a bezpečnosti v oblasti dronů.

Tato úspěšná validace nám poskytuje jistotu, že Sound Event Detector bude v blízké budoucnosti připraven pro nasazení a bude úspěšně splňovat očekávání v oblasti detekce zvuků dronů.

SED zkracuje průměrnou dobu zaznamenání události záchranných služeb ze 7 minut na méně než 5 sekund a pomáhá tím chránit více životů.

Na každé sekundě záleží

Spojte se s námi

Rádi vám pomůžeme. Pokud vás náš detektor zvuku zaujal, můžeme si zavolat nebo se sejít a probrat všechny výhody, které vám naše řešení jistě poskytne!