Případová studie Plzeň

28. 07. 2023

Dopady využití SED v ulicích Plzně

SED – Sound Event Detector

V neděli vpodvečer upozornil operačního strážníka Městské policie Plzeň na dohledu městského kamerové systému poplach z SED detektoru na možný incident v Plzni na Americké třídě. Strážník okamžitě zjistil, že impulsem ke spuštění alertu byl pokřikující muž vstupující do vozovky. Tento muž byl vzápětí napaden skupinkou lidí a zůstal nehybně ležet na chodníku. Už před napadením byly ale na cestě k místu události hlídky městské policie.

Zároveň byla o celé události ihned vyrozuměna Policie ČR, která nato také dorazila. Hlídkám se přímo na místě podařilo zastihnout podezřelou skupinku, ta se obhajovala tím, že se pouze útoku muže bránila. Při potyčce muž utrpěl poranění, která si vyžádala lékařské ošetření.

Zhruba ve čtvrt na dvě v noci vyslal operační strážník na základě zaznamenaného zvukového poplachu hlídku městské policie na náměstí Republiky. Podnětem ke spuštění upozornění byla skupinka sedmi osob narušujících veřejný pořádek. Na obrazovém záznamu bylo zřejmé, že se někteří přítomní pokouší navzájem napadat. Hlídka na místě zjistila, že nakonec k žádnému protiprávnímu jednání nedošlo.

Jedná se o nově používanou technologii ze strany Městské policie Plzeň, která je schopna detekovat případné protiprávní jednání na základě zvukových vstupů z dané lokality.

Zdroj: Městská Policie Plzeň

Sound Event Detector | Zvýšení bezpečnosti v Plzni

Cíle instalace Sound Event Detector (SED)

▶️ Řešení nočního pořádku v Plzni.

▶️ Okamžité přivolání bezpečnostních složek v případě konfliktů.

▶️ Zefektivnění práce operačního střediska.

▶️ Analýza míst s nejvyšší kriminalitou.

Naistalovaný Sound Event Detector v Plzni

Řešení problémů

01 Postup řešení zakázkyÚvodní analýza spočívala ve vytipování problémových lokalit MP. Následně proběhla studie pokrytí daných lokalit, kde byly navrženy tři varianty (konzervativní, střední a plné pokrytí). Klient zvolil střední variantu pokrytí daných oblastí. Oblasti jsou plně pokryty pro účely detekce křiku a střelby v nočních hodinách, mají omezenou funkci přes den a při pokrytí pro tříštění skla.
02 Výběr konkrétního řešeníNa základě studie pokrytí, proveditelnosti a zhodnocení alternativních řešení byly pro první tři oblasti v ověřovací fázi projektu pro účely prevence kriminality vybrány senzory SED ve venkovním provedení (celkem 25 zařízení SED).
03 Důvody zvoleného řešení3 z 6 vytipovaných lokalit mají dobré pokrytí kamerových bodů, proto pro prvotní ověřovací fázi 25 zařízení SED byly zvoleny lokality, kam operátor dohlédne. Zbývající lokality není možné osadit kamerami, je tam pouze nasazen SED. Operátor reaguje na krátkou 1s zvukovou ukázku problému a dle zkušeností a vyhodnocení situace volá hlídku.
04 Problémy při řešení zakázkyInstalační společnost na několika místech instalovala SED na nefunkční VO. Nutná změna lokality. V jiném případě bylo čidlo osazeno na místo vedle vodopádu, kde vlivem ruchu v okolí vykazuje zkrácený dosah.

Návrh řešení v čase

Vytipováno 6 až 7 lokalit pro nasazení detektorů. Doručena studie pokrytí určených lokalit.

První fáze instalace. Objednávka 25 SED zařízení pro pokrytí 3 lokalit.

Instalace 25 zařízení SED.

Kladné vyhodnocení projektu – učiněna objednávka dalších 25 zařízení SED pro pokrytí zbývajících lokalit.

Instalace 25 zařízení SED.

Proběhl první servisní update zařízení s úpravami pro konkrétní prostředí zákazníka.

Studie pokrytí

Postup při návrhu pokrytí

Městská policie a zástupci města vybrali celkem 5 oblastí:

 • Okolí ulice Americká (problémová lokalita, velký počet barů).
 • Okolí hl. vlakového nádraží (problémová lokalita, bezdomovci).
 • CAN a jeho bezprostřední okolí (problémová lokalita).
 • Sady Pětatřicátníků, náměstí a okolí synagogy (potenciálně problémová lokalita, velké množství lidí, ochrana měkkých cílů).
 • Městský okruh (není kamerový systém, bez možnosti dohledu, potenciálně problémová lokalita).
 • Univerzitní kampus (strategické místo, ochrana měkkých cílů).

Mapa pokrytí

Křik, Americká ulice
Křik, centrum města
Tříštění skla, Americká ulice
Tříštění skla, centrum města
Střelba, Americká ulice
Střelba, centrum města

Výsledky případové studie

 • Náklady na realizaci 50 zařízení Sound Event Detector (SED): 1 250 000 Kč.
 • Celková realizace zakázky včetně příprav zabrala cca 12 měsíců.
 • MP vytipovala 6 lokalit, které byly následně pokryty 50 zařízeními SED.
 • Zařízení SED již po pár dnech provozu dokázaly opakovaně upozornit na různá protiprávní jednání (rvačky, napadení, ničení aut a další protiprávní jednání).
 • SED pomohl výrazně zefektivnit fungování operačního střediska.
 • Výrazně kratší doba reakce na různou trestnou činnost → zaznamenané případy pouličních rvaček a ničení soukromého majetku.
 • Zařízení denně vyhodnocují v průměru 3 000 impulsních událostí na jedno zařízení. Naše algoritmy hluboké neuronové sítě pracují s výjimečnou přesností 99,9 %.
 • Zefektivnění práce operačního střediska – operátoři v Plzni nyní pracují pouze s výstrahami ze SED a kamerový systém již aktivně nesledují.
 • Bylo pokryto přibližně 20 nových lokalit – bylo to především díky unikátní technologii SED s možností mobilní instalace a město ušetřilo přibližně 500 000 EUR za instalaci kamerových bodů v těchto lokalitách.
 • Z 54 zařízení policie denně obdrží přibližně 35 – 45 poplachů, z nichž méně než 10 % je hlášeno jako falešné poplachy.

Výše zmíněné částky jsou pouze orientační.

SED zkracuje průměrnou dobu zaznamenání události záchranných služeb ze 7 minut na méně než 5 sekund a pomáhá tím chránit více životů.

Na každé sekundě záleží

Spojte se s námi

Rádi vám pomůžeme. Pokud vás náš detektor zvuku zaujal, můžeme si zavolat nebo se sejít a probrat všechny výhody, které vám naše řešení jistě poskytne!