Případová studie FN Plzeň

01. 08. 2023

Ochrana měkkých cílů v nemocnicích

Přestupková komise v Rokycanech bude řešit potyčku mezi otcem hospitalizovaného dítěte a lékařem, která se odehrála minulý týden v tamní nemocnici. Podle svědků při ní došlo i na rány pěstí.

Zdroj: idnes.cz

Nadávky, ničení vybavení nebo i fyzické útoky. Co dříve bylo spíše výjimečné, zažívají dnes nemocnice či záchranné služby ve stovkách případů ročně. Některá zařízení proto pořádají kurzy sebeobrany, jiná zdravotníkům pořizují bezpečnostní tlačítka. Výjimkou není ani nutnost obrátit se na policii.

Zdroj: idnes.cz

Ke střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava došlo 10. prosince 2019 kolem 7.15 hodin středoevropského času. Dvaačtyřicetiletý Ctirad Vitásek vstoupil s pistolí do čekárny traumatologie, kde bez varování, zblízka a v rychlém sledu zasáhl 9 pacientů. Čtyři pacienti přišli na místě o život, tři další lidé podlehli způsobeným zraněním.

Zdroj: wikipedia.org

Cíle instalace Sound Event Detector (SED)

▶️ Zvýšení ochrany měkkých cílů v nemocnicích.

▶️ Okamžité přivolání bezpečnostních složek v případě problémů.

▶️ Zvýšení efektivity operačního střediska nemocnice.

▶️ Analýza míst, kde k problémům nejčastěji dochází.

FN Plzeň | Outdoor a indoor verze SED

Koncepce ochrany měkkých cílů 2017 – 2020

V roce 2017 sice byla schválena Koncepce ochrany měkkých cílů 2017 – 2020, až o dva roky později ale začala ministerstva poskytovat finanční podporu na neinvestiční programy.

Jejich náplní byla zejména tvorba bezpečnostních analýz a dokumentace pro zvýšení ochrany měkkých cílů, organizování školení, seminářů a cvičení, na což pak měly od roku 2021 navázat konkrétní investice.

To vše mělo vést k vytvoření národního komplexního systému ochrany měkkých cílů, zatím se tak ale nestalo.

Řešení problémů

01 Postup řešení zakázkyÚvodní analýza pro pochopení problémových lokalit, vytipování místa pro prvotní instalaci.
02 Výběr konkrétního řešeníPrůzkum míst vytipovaného pro realizaci PoC. Zhodnocení možností pokrytí. Instalace alternativních řešení.
03 Důvody zvoleného řešeníNeexistuje alternativní odzkoušené řešení na trhu, které by na základě zvukové analýzy umožňovalo reakci systému v reálném čase na nenadálé události typu: agresivní chování, křik, tříštění skla, střelba a další nebezpečné zvuky. Tyto unikátní vlastnosti má pouze Sound Event Detector (SED) a to při zachování GDPR.
04 Problémy při řešení zakázkyIntegrace do VMS zákazníka – Avigilon, původní verze neuměla pracovat s ONVIF eventy, nyní již plně kompatibilní. Navíc se povedla integrace video a audio streamu, kde Avigilon bere SED jako plnohodnotnou kameru a dovolí nastavit provázanost s původním kamerovým systémem.

Návrh řešení v čase

Se zákazníkem FN Plzeň vytipovány konkrétní lokality pro instalaci Sound Event Detector (SED).

Provedení testu pokrytí na místech instalace. Praktické ukázky SED. Test účinnosti. Testování 3 SED zařízení v prostorech FN Plzeň.

Vyhodnocení výsledků testů s 3 SED zařízeními.

Objednávka 10 zařízení SED – 6 × indoor verze SED zařízení, 4 × outdoor verze SED zařízení.

Instalace 10 SED zařízení.

Zhodnocení účinnosti SED zařízení.

Studie pokrytí

Postup při návrhu pokrytí

  • Lokalita instalace SED zařízeními: FN Plzeň.
  • Pro detekci zvukových událostí byla vybrána tato konkrétní místa: ambulantní ošetření – čekárny, chirurgie – čekárny, budovy náležející do kritické infrastruktury – čistička odpadních vod, místa s nedostatečnou ochranou budov proti vniknutí a soukromé parkoviště pro zaměstnance – z důvodu fyzického napadení nebo vandalismu.
  • Navržená místa byla se zákazníkem konzultována, včetně požadavků na rozsah detekce a návrhu počtu SED zařízení pro pokrytí vybraných lokalit.
  • Celkem bylo pro FN Plzeň vyčísleno 10 SED zařízení.

Mapa pokrytí

SED | Pokrytí FN Plzeň
SED | Pokrytí FN Plzeň
SED | Pokrytí FN Plzeň
SED | Pokrytí FN Plzeň

Výsledky případové studie

  • Náklady na realizaci 10 zařízení Sound Event Detetor (SED): 250 000 Kč (bez DPH).
  • Systém plně zaintegrován do VMS v operačním středisku FN Plzeň. Řešení SED je již plně využíváno.
  • Zákazník zvažuje nákup dalších zařízení a také využití SED k možnosti ochrany proti dronům.
  • Nová funkcionalita SED pro detekci dronů je plánována na konec roku 2023.

Výše zmíněné částky jsou pouze orientační.

SED zkracuje průměrnou dobu zaznamenání události záchranných služeb ze 7 minut na méně než 5 sekund a pomáhá tím chránit více životů.

Na každé sekundě záleží

Spojte se s námi

Rádi vám pomůžeme. Pokud vás náš detektor zvuku zaujal, můžeme si zavolat nebo se sejít a probrat všechny výhody, které vám naše řešení jistě poskytne!