Ochrana vnějších hranic

25. 04. 2024

Předpokládejme, že Schengenský prostor s rozsáhlými vnějšími hranicemi je potřeba chránit pro bezpečnost a stabilitu celé Evropské unie. Neoprávněné vniknutí přes tyto hranice představuje vážné bezpečnostní riziko a vyžaduje efektivní opatření pro jejich ochranu.

V této případové studii se zaměříme na to, jak SED (Sound Event Detector) může efektivně pomoci při ochraně vnějších hranic v Schengenském prostoru.

Náš inovativní produkt Sound Event Detector (SED) v sobě nese nejmodernější technologie pro audio detekci zvukových událostí. Doplněním stávajících bezpečnostních řešení o SED se minimalizují následky nebezpečných událostí, zvýší se záchrana lidských životů a minimalizují se škody na majetku.

▶️ Ochrana vnějších hranic.

▶️ Okamžité upozornění na vybrané zvukové události.

▶️ Zrychlení reakce bezpečnostních složek na zvukové události.

▶️ Analýza míst v reálném čase.

▶️ O události informuje v reálném čase,

▶️ Lze využít i tam, kde nemohou být kamery.

▶️ Nenarušuje soukromí osob – 100% soulad s GDPR.

▶️ Možnost použít venku, uvnitř budov nebo jako software.

▶️ Jednoduchá instalace s nízkou potřebou technické infrastruktury.

▶️ Integrace softwaru je možná do kamer s otevřenou aplikační platformou.

SED detektor využívá algoritmus AI, který detekuje, klasifikuje a upozorňuje na nebezpečné nebo kritické zvukové události. Nejedná se o hlukové čidlo.

Krok 0: ADAPTACEUčí se běžné zvuky v daném prostředí.
Krok 1: DETEKCEDetekuje nežádoucí impulsní zvukovou událost.
Krok 2: EXTRAKCEAnalyzuje příchozí zvukové signály a extrahuje zvukové vlastnosti.
Krok 3: KLASIFIKACEKlasifikuje události a rozpozná, zda je zvuk nežádoucí.
Krok 4: VÝSLEDEKAlarm upozorní na událost je-li klasifikována jako nežádoucí.
Krok 5: OZNÁMENÍSystém oznámí událost a pomoc může být okamžitě na cestě.

V rámci naší případové studie implementujeme SED detektory na klíčových úsecích vnějších hranic Schengenského prostoru. Během monitorování jsme pozorovali významné zlepšení ve schopnosti detekovat neoprávněné vniknutí. Díky SED byly detekovány a zaznamenány desítky případů podezřelých aktivit, které by jinak mohly uniknout pozornosti.

Jeden z nejvýraznějších případů se stal, když SED detektor identifikoval skupinu osob, která se snažila nelegálně překročit hranice. Díky upozornění ze SED detektoru byl proveden rychlý zásah bezpečnostních složek a skupina osob byla zadržena ještě předtím, než byla schopna provést jakoukoli nelegální činnost na území Schengenského prostoru. (Pozn. Jedná se pouze o návrh výsledku implementace SED.)

Mapa schengenského prostoru. Zdroj: Wikipedia

Implementace SED detektorů k ochraně vnějších hranic v Schengenském prostoru posílí bezpečnostní prvky detekce neoprávněného vniknutí a zvýší úroveň bezpečnosti celého prostoru. 

Systém detekce zvukových událostí poskytuje rychlý a efektivní způsob detekce podezřelých aktivit. Navýšení bezpečnostních prvků o SED detektory umožní bezpečnostním složkám rychleji reagovat a minimalizovat rizika spojená s neoprávněným vniknutím přes vnější hranice Schengenského prostoru.


Podívejte se jak SED upozorní policii na rušení nočního klidu.

SED zkracuje průměrnou dobu zaznamenání události záchranných služeb ze 7 minut na méně než 5 sekund a pomáhá tím chránit více životů.

Na každé sekundě záleží

Spojte se s námi

Rádi vám pomůžeme. Pokud vás náš detektor zvuku zaujal, můžeme si zavolat nebo se sejít a probrat všechny výhody, které vám naše řešení jistě poskytne!