Ochrana bezpečnosti zaměstnanců na rizikových místech

12. 04. 2024

Firmy často čelí výzvám, pokud jde o bezpečí svých zaměstnanců v místech, kde nemohou být instalovány bezpečnostní kamery kvůli předpisům GDPR.

V této případové studii se zaměříme na řešení ochrany šaten průmyslového areálu pomocí detektorů Sound Event Detector (SED), které dodržují předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

Šatna v průmyslovém areálu (Ilustrační obrázek).

Velký průmyslový areál čelí problémům ochrany šaten zaměstnanců. Již několikrát došlo v šatnách k fyzickému napadení mezi zaměstnanci firmy. Vedení firmy se o násilí dozvědělo až pár týdnů po incidentu a to na základě informace od zaměstnance, který událost nahlásil.

Aby se informace o agresivním chování zaměstnanců dostala rychleji k bezpečnostním složkám firmy, hledala firma řešení pro kontrolu bezpečnosti šaten. Pořízení bezpečnostních kamer pro kontrolu agrese v šatnách není možné, protože kamery porušují předpisy GDPR a jsou tak nežádoucí z hlediska ochrany soukromí zaměstnanců.

Firma vlastnící průmyslový areál, provedla průzkum trhu nabízející bezpečností technologie, které neporušují GDPR a vybrala SED detektory se spolehlivou detekcí zvukových událostí jako agresivní chování, panické výkřiky, střelba nebo tříštění skla. Hlavní důvody pro pořízení SED detektorů:

▶️ Neporušují ochranu soukromí osob.

▶️ Nenadálou událost hlásí do 5 vteřin od incidentu.

▶️ Rychlá instalace bez vysoké potřeby technické infrastruktury.

▶️ Snadné uživatelské rozhraní pro práci dispečera.

▶️ Dodržení GDPR: Použití SED detektorů umožňuje ochránit šatny bez porušení předpisů GDPR souvisejících s monitorováním a záznamem osobních údajů.

▶️ Zajištění bezpečnosti: Tato technologie poskytuje spolehlivou ochranu prostor, kde nelze instalovat bezpečnostní kamery. SED v případě napadení zaměstnance upozorní bezpečnostní složky.

▶️ Flexibilita a efektivita: SED detektory nabízejí flexibilní a efektivní způsob ochrany citlivých oblastí, které nelze běžně monitorovat pomocí tradičních bezpečnostních opatření.

Výběr vhodných SED detektorůJALUD Embedded nabízí 3 varianty SED detektorů. Do šaten byly pořízeny SED detektory pro vnitřní použití.
Umístění detektorůDetektory byly strategicky umístěny ve šatnách a dalších citlivých místech, aby pokryly veškeré potenciálně rizikové lokality.
Nastavení a kalibraceKaždý detektor byl pečlivě nastaven a kalibrován pro optimalizaci výkonu a minimalizaci falešných poplachů.
Integrace s bezpečnostním systémemSED detektory byly integrovány se stávajícím bezpečnostním systémem firmy, který umožňuje okamžitou reakci v případě detekce podezřelých událostí.
Postup implementace SED detektorů.

Průmyslová firma úspěšně implementovala SED detektory jako účinné řešení ochrany zaměstnanců v šatnách a v dalších citlivých místech, kde nelze instalovat bezpečnostní kamery kvůli předpisům GDPR. SED detektory poskytují spolehlivou ochranu zaměstnanců, včetně majetku a prostor firmy. Jsou v souladu s ochranou soukromí zaměstnanců a neporušují předpisy GDPR.

SED zkracuje průměrnou dobu zaznamenání události záchranných služeb ze 7 minut na méně než 5 sekund a pomáhá tím chránit více životů.

Na každé sekundě záleží

Spojte se s námi

Rádi vám pomůžeme. Pokud vás náš detektor zvuku zaujal, můžeme si zavolat nebo se sejít a probrat všechny výhody, které vám naše řešení jistě poskytne!