Jak SED pomáhá městským policiím?

24. 04. 2024

SED (Sound Event Detector) je inovativní technologie, která pomocí pokročilých senzorů a algoritmů detekuje zvukové události a umožňuje rychlou reakci na potenciálně nebezpečné situace.

Tato případová studie se zaměřuje na využití SED ve městech Plzeň a Dubí, kde tento systém hrál klíčovou roli při udržování městského pořádku a zachránění lidského života.

▶️ Ochrana veřejného pořádku.

▶️ Okamžité upozornění na vybrané zvukové události.

▶️ Zrychlení reakce operačního střediska na nenadálé události.

▶️ Analýza míst v reálném čase.

Algoritmy pro detekci zvukových událostí jsou schopné detekovat nebezpečné situace, jako jsou křik, střelba a tříštění skla, v reálném čase a vyslat alarm do operačního střediska a automaticky otočit kamery správným směrem. (Novinky.cz)

▶️ O události informuje v reálném čase,

▶️ Lze využít i tam, kde nemohou být kamery.

▶️ Nenarušuje soukromí osob – 100% soulad s GDPR.

▶️ Možnost použít venku, uvnitř budov nebo jako software.

▶️ Jednoduchá instalace s nízkou potřebou technické infrastruktury.

▶️ Integrace softwaru je možná do kamer s otevřenou aplikační platformou.

V Plzni je aktuálně instalováno kolem 80 SED detektorů (včetně detektorů ve fakultní nemocnici Plzeň a detektorů na Západočeské univerzitě), které pokrývají strategické lokace ve městě, jako jsou veřejná prostranství a parky.

Příkladem úspěšného využití SED je situace, která se udála v centru města, kde detektory identifikovaly násilný konflikt a následnou rvačku. Díky upozornění ze SED mohla městská policie rychle zasáhnout a zabránit eskalaci násilí. Na incident se můžete podívat ve videu.

Případovou studii zaměřenou pouze na město Plzeň si můžete přečíst na našemu webu.

V Dubí byla SED technologie klíčovým prvkem při zachránění lidského života v roce 2023. V nočních hodinách detektory zaznamenaly zvukové události naznačující potyčku mezi jedinci. Tento incident byl rychle SED identifikován a hlášen městské policii, která provedla okamžitý zásah a zabránila další eskalaci konfliktu. Jednomu z účastníků potyčky se náhle zastavilo srdce a díky rychlé reakci strážníků a následné první pomoci byl zachráněn lidský život a pachatelé byli zadrženi.

Podívejte se na video, ve kterém velitel MP Dubí mluví o záchraně lidského života díky SED detektoru na Bezpečnostní konferenci, která proběhla v Plzni v roce 2023.

V Plzni se SED staly klíčovým prvkem pro posílení bezpečnosti a udržení pořádku ve městě. Díky detektorům policie rychleji reaguje na nebezpečné situace, jako jsou konflikty, násilné incidenty či rušení nočního klidu. SEDy tak významně přispívají k pocitu bezpečí obyvatel a zlepšují kvalitu jejich života.

V únoru 2024 doplnila Plzeň svou síť detektorů zvukových událostí o nová zařízení, a posílila tak detekci zvukových událostí v nových lokalitách města. Pořízení dalších detektorů představuje další krok v úsilí města o zlepšení bezpečnosti a kvality života pro své občany.

V případě města Dubí se SED staly doslova život zachraňujícím opatřením. Díky nim byl detekován násilný incident při němž se jednomu z účastníků náhle zastavilo srdce. Bez příjezdu policie a poskytnutné první pomoci by situace dopadla nešťastně. Tímto způsobem SED přímo přispěly k zachránění lidského života a prokázaly svůj nepostradatelný význam v kritických situacích.

SED zkracuje průměrnou dobu zaznamenání události záchranných služeb ze 7 minut na méně než 5 sekund a pomáhá tím chránit více životů.

Na každé sekundě záleží

Spojte se s námi

Rádi vám pomůžeme. Pokud vás náš detektor zvuku zaujal, můžeme si zavolat nebo se sejít a probrat všechny výhody, které vám naše řešení jistě poskytne!