Případová studie Amsterdam

27. 07. 2023

Vybrané lokality pro studii Proof of Concept (PoC)

Rembrandtplein patří k nejrušnějším party destinacím v Evropě a najdete zde přibližně 20 klubů, barů a konopných a kavárenských podniků. O víkendech se na Rembrandtpleinu prudce zvyšuje počet incidentů spojených s pouliční kriminalitou a protispolečenským chováním.

Další lokalita, Leidseplain, je sice rušná, ale je považována za bezpečné místo. Každopádně v únoru 2022 došlo nedaleko tohoto náměstí ke střelbě, naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

Nieuwmarkt má nadprůměrnou míru násilné kriminality a vysokou míru majetkové kriminality. Tato rušná čtvrť, která se nachází východně od čtvrti červených luceren, je jednou z nejstarších částí Amsterdamu. Od 17. století je oblíbeným místem pro obchod i společenské setkávání.

Cíle instalace Sound Event Detector (SED)

▶️ Řešení konfliktů v daných lokalitách.

▶️ Rychlejší reakce bezpečnostních složek v případě agrese na vybraných místech.

▶️ Analýza nejčastějších problémových lokalit.

Amsterdam – Skóre bezpečnosti podle čtvrtí

Řešení problémů

01 Postup řešení zakázkyPočáteční analýzu a výběr problémových míst pro instalaci PoC vybral klient, díky čemuž jsme se seznámili s jeho požadavky a mohli navrhnout ideální řešení pokrytí.
02 Výběr konkrétního řešeníProtože cílem bylo především rozpoznat agresi na ulicích a pouliční bitky, zvolili jsme pro každé vybrané náměstí tři detektory zvukových událostí.
03 Důvody zvoleného řešeníZákazník chtěl mít možnost vyhledat konkrétní událost v budoucnu s výslednou integrací do systému VMS. Detekce rozbití skla měla nižší prioritu než ostatní třídy zájmu a zákazník stanovil limit 10 zařízení pokrývajících 3 čtverce.
04 Problémy při řešení zakázkyBohužel zákazník zvolil špatnou formu informování veřejnosti, kvůli které musela být zařízení SED dočasně demontována.

Návrh řešení v čase

3 vybrané lokality vybavené 3 × 3 zařízeními v rámci projektu Proof of Concept.

Projekt pozastaven z důvodu studie GDPR.

Poskytnuta studie GDPR.

Projekt PoC byl znovu spuštěn.

Pozitivní hodnocení projektu → bylo vybráno 20 nových lokalit, které budou vybaveny SED detektory.

Plánované instalace SED v počtu 9 zařízení.

Studie pokrytí

Postup při návrhu pokrytí

  • Byla vybrána tři hlavní místa na náměstí, určená především pro pokrytí detekce křiku.
  • Požadavkem zákazníka byla především instalace zařízení pro detekci agrese, křiku a střelby.
  • Nižší prioritu měla detekce událostí s detekcí rozbití skla.

Mapa pokrytí

Výsledky případové studie

  • 3 vybrané lokality vybavené 3 × 3 SED zařízeními v rámci PoC s náklady ve výši 11 000 €.
  • Vyhodnocení PoC trvalo tři měsíce. Realizace kvůli oficiálnímu prohlášení GDPR trvala téměř dva roky.
  • Vybráno 20 nových lokalit pro rozmístění 60 detektorů. Odhadovaná cena zakázky je 78 000 €.
  • Při budoucích instalacích by měl být kladen velký důraz na to, aby klient při komunikaci řešení důsledně vysvětloval o jakou technologii se jedná a že je plně v souladu s GDPR.

Výše zmíněné částky jsou pouze orientační.

SED zkracuje průměrnou dobu zaznamenání události záchranných služeb ze 7 minut na méně než 5 sekund a pomáhá tím chránit více životů.

Na každé sekundě záleží

Spojte se s námi

Rádi vám pomůžeme. Pokud vás náš detektor zvuku zaujal, můžeme si zavolat nebo se sejít a probrat všechny výhody, které vám naše řešení jistě poskytne!