Měření hluku

Monitoring městského hluku v reálném čase.
Zobrazení skutečné a průměrné hladiny hluku.
V souladu s GDPR.

Přesná a pravidelná měření hluku ve městech pomáhají identifikovat hlukové zdroje, které ovlivňují kvalitu života obyvatel. SED detektory dokážou monitorovat intenzitu zvuku v různých částech města.

Hlukové mapy si uživatel zobrazí v SED aplikaci, která je přehledná a snadno ovladatelná. Nasbíraná data z detektorů SED jsou uživateli předávána ve formě heatmap. Heatmapy slouží městským plánovačům jako podklady pro plánování a implementaci zvukových bariér, k úpravám dopravní infrastruktury nebo k vytváření klidových zón.

Sound Event Detector | Heatmapa

SED heatmapy umožňují městům a obcím přehledně a srozumitelně zobrazit místa s výskytem hlukové zátěže. Díky analýze hlukových map a následnou implementací zvukových bariér lze vytvářet prostředí, které je příjemnější a zdravější pro všechny obyvatele.

SED aplikace | Měření hluku

Dopady hluku mají velký vliv na lidský organismus. Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení nebo poškození jeho funkcí, ke snížení odolnosti organismu vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. (Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví)

Chtěli byste pořídit zvukový detektor SED pro analýzu hluku ve vašem městě či obci? Kontaktujte nás, rádi vám detektor a jeho možnosti představíme.

Hlavní výhody SED

Okamžité upozornění

SED automaticky detekuje prostor v 360° a reaguje na nebezpečnou situaci během 5 sekund. Výrazně tak zkracuje dobu reakce bezpečnostních složek, která v průměru bývá až 7 minut. Tísňové volání je díky SED převedeno do digitální podoby a je tak rychlejší a přesnější.

Softwarová kompatibilita

SED je zdarma dodáván se specializovaným bezpečnostním softwarem (VMS). Je kompatibilní s jinými VMS třetích stran pro přímou integraci s kamerovým systémem prostřednictvím rozhraní API (ONVIF/RestAPI).

Použití kdekoliv

SED lze použít jak uvnitř budov, tak ve venkovních prostorech.

100% GDPR

Použití SED je v souladu s GDPR. SED nezaznamenává konkrétní osoby a nezneužívá tak jejich osobní údaje.

Zmínky v médiích

Dokáže měřit hluk ve městě.
Nový bezpečnostní dispečink městské policie bude monitorovat hluk v životním prostředí, kvalitu ovzduší a stoupající hladinu řek.

Spojte se s námi

Rádi vám pomůžeme. Pokud vás náš detektor zvuku zaujal, můžeme si zavolat nebo se sejít a probrat všechny výhody, které vám naše řešení jistě poskytne!